Գնացուցակ

Լեզվի հիմնական կուրսը

Հեղինակ ` Դենիս Ռունով


Մոտեցումներ` Օտար լեզվի ուսուցումը միշտ հետապնդում է մեկ նպատակ` ազատ շփում Դենիս Ռունովի մշակած մեթոդը Ձեզ հնարավորություն է տալիս դա անել 270 ակադեմիական ժամում:

  • Լեզվի քերականության ամբողջական տիրապետում Beginner- Advanced
  • Ավելի քան 1500 օգտագործող բառեր և արտահայտություններ
  • Բառահիշման հիանալի համակարգ
  • Խոսակցական թրեյնինգներ
  • Այդ ամենի դասակարգումը` գրավոր և բանավոր խոսքում
  • Անհատական մոտեցում և գիտելիքի որակի վերահսկում
  • Առանց լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության ժամանակի ռացիոնալ բաշխում:

Տևողությունը` 1.Այն անձանց համար ովքեր երբեք չեն ուսումնասիրել օտար լեզու`

165 ակադեմիական ժամ 5.5-7.5 ամիս շաբաթական 2 անգամ 1.5 ժամ տևողությամբ
6.5-4.5 ամիս շաբաթական 3 անգամ 1.5 ժամ տևողությամբ

2. Այն անձանց համար ովքեր ուսումնասիրել են լեզուն դպրոցում, համալսարանում և այլն:

147 ակադեմիական ժամ 5.5 ամիս շաբաթական 2 անգամ 1.5 ժամ տևողությամբ
4.5 ամիս շաբաթական 3 անգամ 1.5 ժամ տևողությամբ

3. Այն անձանց համար ովքեր արդեն տիրապետում են օտար լեզվի սակայն չունեն խոսակցական պրակտիկա

102 ակադեմիական ժամ 4.5 ամիս շաբաթական 2 անգամ 1.5 ժամ տևողությամբ
3.5 ամիս շաբաթական 3 անգամ 1.5 ժամ տևողությամբ

Արժեքներ`

Անհատական 10 դաս (ամսեկան) 35000 դրամ
Խմբակային 8 դաս (ամսեկան) 20000 դրամ